Θανάσης Κατσέτης - Μαθηματικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και GROUP 2-3 ΑΤΟΜΩΝ

Νέα

7/2012

1.  Mαθήματα  προετοιμασίας  ΠΛΗ 12 για  την  νέα  χρονιά  στις    ENOTHTEΣ:

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Επίλυση εξισώσεων  δευτέρου  βαθμού και άνω
Ιδιοτιμές-χαρακτηριστκό πολυώνυμο-διαγωνιοποίηση πίνακα

2. Mαθήματα  προετοιμασίας  ΔΕΟ 13  για  την  νέα  χρονιά  στις    ENOTHTEΣ:

Επίλυση εξισώσεων  πρώτου- δευτέρου  βαθμού
Εννοια Συνάρτησης-οικονομικής  συνάρτησης
Συνάρτηση ζήτησης –προσφοράς ,πεδίο ορισμού,σημείο ισορροπίας
Παράγωγος,κριτήριο μεγιστοποίησης 

3. Mαθήματα  προετοιμασίας  ΦΥΕ  14  για  την  νέα  χρονιά  στις    ENOTHTEΣ:

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Διανύσματα
Συνάρτηση-συνέχεια συνάρτησης
Παράγωγος-όριο συνάρτησης

4. Mαθήματα  προετοιμασίας  ΔΙΠ 40-50  για  την  νέα  χρονιά  στις    ENOTHTEΣ:

 Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Εξίσωση ευθείας
Διανύσματα
Παράγωγος-όριο συνάρτησης

Τα  μαθήματα γίνονται και εξ αποστάσεως

*    Mαθήματα  προετοιμασίας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β- Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  και  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ

*     Mαθήματα  για  τις 
τμηματικες  εξετάσεις   φοιτητών  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Τηλ.: 2114084154 (Λ.Συγγρού, δίπλα στο μαιευτήριο ΡΕΑ) Κιν.: 6972 953278 Email: thkatsetis@yahoo.gr