Θανάσης Κατσέτης - Μαθηματικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και GROUP 2-3 ΑΤΟΜΩΝ

Νέα

9/2012

ΕΝΑΡΞΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   ME  TΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1.    για  την  ΠΛΗ 12  :

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Επίλυση εξισώσεων  δευτέρου  βαθμού και άνω
Ιδιοτιμές-χαρακτηριστκό πολυώνυμο-διαγωνιοποίηση πίνακα

2.    για  την  ΔΕΟ 13  :

Επίλυση εξισώσεων  πρώτου- δευτέρου  βαθμού
Εννοια Συνάρτησης-οικονομικής  συνάρτησης
Συνάρτηση ζήτησης –προσφοράς ,πεδίο ορισμού,σημείο ισορροπίας
Παράγωγος,κριτήριο μεγιστοποίησης 

3.     για  την    ΦΥΕ  14   :

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Διανύσματα
Συνάρτηση-συνέχεια συνάρτησης
Παράγωγος-όριο συνάρτησης

4.  για  την    ΦΥΕ 10  :

Ακολουθίες-Σειρές
Παράγωγος -όριο συνάρτησης
Ανάπτυγμα  Τaylor

                   
5.  για  την    ΦΥΕ 20  :

Γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Διανυσματικός χώρος-υπόχωρος
Βάση  και  διάσταση

 

4.  για  την    ΔΙΠ 40-50 :

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο
Εξίσωση ευθείας
Διανύσματα
Παράγωγος-όριο συνάρτησης
              

5.  για  την    ΔΙΠ 50  :
Πιθανότητες
Δεσμευμένη  πιθανότητα
    
Τα  μαθήματα γίνονται και εξ αποστάσεως

Τηλ.: 2114084154 (Λ.Συγγρού, δίπλα στο μαιευτήριο ΡΕΑ) Κιν.: 6972 953278 Email: thkatsetis@yahoo.gr