Θανάσης Κατσέτης - Μαθηματικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και GROUP 2-3 ΑΤΟΜΩΝ

Νέα

09/2013

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ME TΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. για την ΠΛΗ 12 : Πίνακες-γραμμικά συστήματα με παραμετρο Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού και άνω Ιδιοτιμές-χαρακτηριστκό πολυώνυμο-διαγωνιοποίηση πίνακα

2. για την ΔΕΟ 13 : Επίλυση εξισώσεων πρώτου- δευτέρου βαθμού Εννοια Συνάρτησης-οικονομικής συνάρτησης Συνάρτηση ζήτησης –προσφοράς ,πεδίο ορισμού,σημείο ισορροπίας Παράγωγος,κριτήριο μεγιστοποίησης

3. για την ΦΥΕ 14 : Πίνακες-γραμμικά συστήματα με παραμετρο Διανύσματα Συνάρτηση-συνέχεια συνάρτησης Παράγωγος-όριο συνάρτησης

4. για την ΦΥΕ 10 : Ακολουθίες-Σειρές Παράγωγος -όριο συνάρτησης Ανάπτυγμα Τaylor

5. για την ΦΥΕ 20 : Γραμμικά συστήματα με παραμετρο Διανυσματικός χώρος-υπόχωρος Βάση και διάσταση

4. για την ΔΙΠ 40-50 : Πίνακες-γραμμικά συστήματα με παραμετρο Εξίσωση ευθείας Διανύσματα Παράγωγος-όριο συνάρτησης

5. για την ΔΙΠ 50 : Πιθανότητες Δεσμευμένη πιθανότητα

Τα μαθήματα γίνονται και εξ αποστάσεως


Τηλ.: 2114084154 (Λ.Συγγρού, δίπλα στο μαιευτήριο ΡΕΑ) Κιν.: 6972 953278 Email: thkatsetis@yahoo.gr