Θανάσης Κατσέτης - Μαθηματικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και GROUP 2-3 ΑΤΟΜΩΝ

Νέα

09/2014

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

                για  την  ΠΛΗ 12   

                                      Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

                                       Επίλυση εξισώσεων  δευτέρου  βαθμού και άνω

                                      Ιδιοτιμές-χαρακτηριστκό πολυώνυμο-διαγωνιοποίηση πίνακα

 

                                                                  για  την  ΔΕΟ 13 

                                       Επίλυση εξισώσεων  πρώτου- δευτέρου  βαθμού

                                       Εννοια Συνάρτησης-οικονομικής  συνάρτησης

                                      Συνάρτηση ζήτησης –προσφοράς ,πεδίο ορισμού,σημείο ισορροπίας

                                      Παράγωγος,κριτήριο μεγιστοποίησης 

 

                                                            για  την    ΦΥΕ  14  

                                      Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

                                     Διανύσματα

                                      Συνάρτηση-συνέχεια συνάρτησης

                                     Παράγωγος-όριο συνάρτησης

 

 

                                            για  την    ΦΥΕ 10 

                                      Ακολουθίες-Σειρές

                                      Παράγωγος -όριο συνάρτησης

                                      Ανάπτυγμα  Τaylor

                   

                                               για  την    ΦΥΕ 20 

                                     Γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

                                     Διανυσματικός χώρος-υπόχωρος

                                     Βάση  και  διάσταση

 

                                               για  την    ΔΙΠ 40

                                      Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

                                       Εξίσωση ευθείας

                                      Διανύσματα

                                     Παράγωγος-όριο συνάρτησης

              

                                           για  την    ΔΙΠ 50 

                                   Πιθανότητες

                                   Δεσμευμένη  πιθανότητα

 

                                                                                     για  την  ΠΛΗ 10

Αριθμητικά Συστήματα – Λογικά Κυκλώματα

Διαγράμματα ροής -  Ψευδοκώδικας

Γλώσσα C - Δομές Δεδομένων

για  την  ΠΛΗ 11

Τεχνολογία Λογισμικού (ΔΡΔ, ΔΜΚ, ΔΔΠ)

Βάσεις Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα

για  την  ΠΛΗ 21

Ψηφιακή Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών,

Μικροεπεξεργαστές

 

για  την  ΠΛΗ 24

Μεταγλωττιστές, Τεχνολογία Λογισμικού, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός JAVA

 

                                                                                       για  την  ΠΛΗ 31

Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα, Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές,

Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές

 

για  την  ΠΛΗ 42

Προδιαγραφές λογισμικού, Δίκτυα Petri, Γλώσσα Ζ, Εγκυροποίηση Λογισμικού,

Διαχείριση & Ποιότητα Λογισμικού

για  την  ΠΛΗ 23

Τηλεματική, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

HTML, CSS, JavaScript, PHP, XML,XSLT

 

 

Κατσέτης Αθανάσιος


Τηλ.: 2114084154 (Λ.Συγγρού, δίπλα στο μαιευτήριο ΡΕΑ) Κιν.: 6972 953278 Email: thkatsetis@yahoo.gr