Θανάσης Κατσέτης - Μαθηματικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και GROUP 2-3 ΑΤΟΜΩΝ

Νέα

09 /2015

Σεπτέμβριος 2015

Λίστα με τους επιτυχόντες Λίστα με τους επιτυχόντες

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ME TΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

για την ΠΛΗ 12

Πίνακες-γραμμικά συστήματα με παραμετρο
Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού και άνω
Ιδιοτιμές-χαρακτηριστκό πολυώνυμο-διαγωνιοποίηση πίνακα

για την ΔΕΟ 13

Επίλυση εξισώσεων πρώτου- δευτέρου βαθμού
Εννοια Συνάρτησης-οικονομικής συνάρτησης
Συνάρτηση ζήτησης –προσφοράς ,πεδίο ορισμού,σημείο ισορροπίας
Παράγωγος,κριτήριο μεγιστοποίησης

για την ΦΥΕ 14

Πίνακες-γραμμικά συστήματα με παραμετρο
Διανύσματα
Συνάρτηση-συνέχεια συνάρτησης
Παράγωγος-όριο συνάρτησης


για την ΦΥΕ 10
Ακολουθίες-Σειρές
Παράγωγος -όριο συνάρτησης
Ανάπτυγμα Τaylor


για την ΦΥΕ 20

Γραμμικά συστήματα με παραμετρο
Διανυσματικός χώρος-υπόχωρος
Βάση και διάσταση

για την ΔΙΠ 40

Πίνακες-γραμμικά συστήματα με παραμετρο
Εξίσωση ευθείας
Διανύσματα
Παράγωγος-όριο συνάρτησης

για την ΔΙΠ 50
Πιθανότητες
Δεσμευμένη πιθανότητα

για την ΠΛΗ 10
Αριθμητικά Συστήματα – Λογικά Κυκλώματα
Διαγράμματα ροής - Ψευδοκώδικας
Γλώσσα C - Δομές Δεδομένων

για την ΠΛΗ 11
Τεχνολογία Λογισμικού (ΔΡΔ, ΔΜΚ, ΔΔΠ)
Βάσεις Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα

για την ΠΛΗ 21
Ψηφιακή Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών,
Μικροεπεξεργαστές

Τηλ.: 2114084154 (Λ.Συγγρού, δίπλα στο μαιευτήριο ΡΕΑ) Κιν.: 6972 953278 Email: thkatsetis@yahoo.gr