Θανάσης Κατσέτης - Μαθηματικός

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και GROUP 2-3 ΑΤΟΜΩΝ

Νέα

09 /2016

Σεπτέμβριος 2016

ΕΝΑΡΞΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   ME  TΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

για  την  ΠΛΗ 12

 

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

Επίλυση εξισώσεων  δευτέρου  βαθμού και άνω

Ιδιοτιμές-χαρακτηριστκό πολυώνυμο-διαγωνιοποίηση πίνακα

 

για  την  ΔΕΟ 13

 

Επίλυση εξισώσεων  πρώτου- δευτέρου  βαθμού

Εννοια Συνάρτησης-οικονομικής  συνάρτησης

Συνάρτηση ζήτησης –προσφοράς ,πεδίο ορισμού,σημείο ισορροπίας

Παράγωγος,κριτήριο μεγιστοποίησης

 

για  την    ΦΥΕ  14

 

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

Διανύσματα

Συνάρτηση-συνέχεια συνάρτησης

Παράγωγος-όριο συνάρτησης

 

για  την    ΦΥΕ 10

Ακολουθίες-Σειρές

Παράγωγος -όριο συνάρτησης

Ανάπτυγμα  Τaylor

 

για  την    ΦΥΕ 20

 

Γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

Διανυσματικός χώρος-υπόχωρος

Βάση  και  διάσταση

 

για  την    ΔΙΠ 40

 

Πίνακες-γραμμικά  συστήματα με παραμετρο

Εξίσωση ευθείας

Διανύσματα

Παράγωγος-όριο συνάρτησης

Τηλ.: 2114084154 (Λ.Συγγρού, δίπλα στο μαιευτήριο ΡΕΑ) Κιν.: 6972 953278 Email: thkatsetis@yahoo.gr